Selecteer een pagina

Een mevrouw van 48 jaar neemt contact met me op. Zij heeft een spierziekte, waardoor ze zichzelf niet meer kan verzorgen. Al jaren helpt haar echtgenoot haar bij de persoonlijke verzorging. Hij ontvangt hiervoor een PGB (persoonsgebonden budget) uit de zorgverzekeringswet van hun zorgverzekeraar.

Elke twee jaar moet er een herindicatie gedaan worden door de wijkverpleegkundige. Bij de aanvraag van dit jaar heeft de zorgverzekeraar de uren die goedgekeurd zijn, met meer dan de helft verminderd.

Het echtpaar heeft veel vragen;
Mag dit zomaar? Ze hebben het over gebruikelijke zorg, wat is dat? Kunnen we een bezwaar indienen? Hoe moet de zorg anders geregeld worden?

Ik kijk met dit echtpaar mee. Ik kijk naar de huidige wet-en regelgeving en leg dit in begrijpelijke taal uit aan het echtpaar. Ik ondersteun hen bij het indienen van een bezwaar tegen het besluit.
Ook geef ik informatie hoe de zorg geregeld kan worden, om de echtgenoot te ontlasten. Wat zijn de mogelijkheden in de regio, wat zijn de voor-en nadelen?

De steun van een onafhankelijk persoon is voor het echtpaar erg waardevol en helpt hen in het maken van keuzes en hier de goede weg in te vinden.