Selecteer een pagina

Er is de laatste tijd weer veel gebeurd.
Samen met twee collega’s, Solange Steins en Astrid Schut, heb ik de maatschap Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) opgericht. Afgelopen maandag zijn we bij de Kamer van Koophandel geweest en is OZOZ een feit. Momenteel zijn we druk met het schrijven van een plan van aanpak voor een gemeente, we willen daar graag een aanbesteding als onafhankelijke cliëntondersteuners krijgen.
Daarnaast werk ik, als onderaannemer, als onafhankelijke cliëntondersteuner WLZ.

Wat is dat nou, een onafhankelijke cliëntondersteuner….

Iedereen met een indicatie binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jeugdwet, of een indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) heeft wettelijk gezien recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuner staat naast de cliënt en helpt hem of haar bij de volgende zaken:
Men kan informatie, advies en ondersteuning krijgen:

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
  • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij de situatie
  • de invulling van de zorg. Men kan bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt men vast hoe men zijn/haar leven wilt inrichten en wat daarbij voor diegene de beste zorg is
  • het zorg- of ondersteuningsplan. Men kan hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die met maakt met de zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner de cliënt tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat
  • bemiddeling tussen de cliënt en de zorgaanbieder. Wenst men een andere invulling van de zorgvraag en/of komt men er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner helpen!

Momenteel heb ik vakantie. Tot 28 juli ga ik genieten van ons nieuwe huis en gezin. Even niks moeten, een goed vooruitzicht!
Na die tijd sta ik graag weer voor u klaar. Stuur me gerust een mail of bel me als u informatie wilt over bovenstaande ondersteuning.