Selecteer een pagina

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden binnen de zorgverzekeringswet.
Thuiswonende mensen die verzorging en verpleging nodig hebben, kunnen aanspraak maken op zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Dit wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar.
Dit is mogelijk op basis van Zorg in natura, via een thuiszorgorganisatie die een contract met de zorgverzekeraar heeft of door thuiszorgorganisaties of zzp-ers die niet gecontracteerd zijn. Bij de niet gecontracteerde zorgaanbieder heeft men een machtiging nodig om deze zorg te mogen verlenen. Er dient een aanvraag wijkverpleging door een HBO verpleegkundige gedaan te worden alvorens de zorg vergoed zal gaan worden. Deze indicatie kan ik voor u stellen.

Daarnaast is het mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Bij een PGB heeft de zorgvrager langer dan een jaar verzorging of verpleging nodig of dit is mogelijk in de palliatief-terminale zorg. Met een PGB heb je als zorgvrager de vrijheid om de zorgverleners in te zetten die jij wil. Dit kan aantrekkelijk zijn bij de inzet van informele zorg (o.a. een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad) of bij formele zorgverleners zoals zzp-ers die geen contract met de zorgverzekeraar hebben.

U neemt contact op met een HBO verpleegkundige die bevoegd en bekwaam is om een indicatie te stellen. Ik stel veel indicaties in de thuissituatie. Ik stel de indicatie, stel een zorgplan op en vullen de formulieren van de PGB aanvraag samen met de zorgvrager in.
De zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag, het kan zijn dat zij nog aanvullende vragen hebben aan mij als indicerend verpleegkundige. Dit kan telefonisch of met een huisbezoek. Na goedkeuring krijgt de zorgvrager een beschikking met het aantal uren. Een PGB indicatie kan voor 1 of 2 jaar worden afgegeven. Daarna kan de zorgvrager overeenkomsten met zijn zorgverleners afsluiten. Als verpleegkundige en mantelzorgmakelaar kan ik daar informatie over geven en de zorgvrager daar bij ondersteunen.
Er zijn rechten en plichten bij het beheren van een PGB, deze zijn terug te vinden in het reglement van de desbetreffende zorgverzekeraar.